Szlakiem podkowca

Ukończenie szlaku

Aby ukończyć "podkowcowy szlak" należy:

Nagroda