Szlakiem podkowca

Jak liczyć podkowce

W okresie od połowy maja do końca sierpnia, kiedy kolonie rozrodcze podkowców przebywają na strychu, można obserwować ich wylot na żerowisko. W tym celu należy wieczorem stanąć w pobliżu budynku, w miejscu gdzie dobrze widoczny jest dach. Należy oczywiście zachowywać się cicho.

Bezpośrednio po zachodzie słońca (po około 10 minutach) stosunkowo łatwo jest wypatrzyć otwór, przez który nietoperze wylatują z koloni. Najpierw nieśmiało wylatują tzw. zwiadowcy. Wylatują, zataczają koło i wracają na strych. Prawdopodobnie w ten sposób sprawdzają czy na zewnątrz jest bezpiecznie. Po zwiadowcach, rozpoczyna się właściwy wylot. Nietoperze wylatują szybko jeden po drugim. Gdy wydaje się, że wylot się zakończył wylatuje jeszcze kilku maruderów. Podkowce unikają otwartych przestrzeni, dlatego zwykle wylatujące ssaki możemy obserwować na krótkim odcinku nieba. Wylot trwa około 20 minut.

Nietoperze można liczyć, tylko dla własnej satysfakcji lub po to by wziąć udział w akcji turystycznej "szlakiem podkowca". Biorąc udział w akcji "szlakiem podkowca" nie mamy żadnego ograniczenia czasowego. Możemy zdobywać kolejne przystanki wciągu jednego lata, albo przez 10 lat (1 przystanek na rok).

 


Nietoperze często wylatują z sygnaturek, kierując się w stronę najbliższych zarośli. Kościół w Górkach Wielkich. Fot.: J. Węgiel